Heartless

Heartless
بایگانی
تبلیغات
آخرین نظرات
  • ۷ مهر ۹۶، ۰۱:۰۶ - خرگوشک :|)
    تسلیت
  • ۳۱ شهریور ۹۶، ۰۱:۵۳ - milad mirshekar
    زیباست
  • ۱۳ شهریور ۹۶، ۱۳:۰۵ - یونس اسماعیلی
    فیلتره

گاهی روی تپه ای می روم و گذشته ام را از دور می بینم. گذشته هایی که به قول معروف گذشته است. اما از اینجا می شود فهمید که آینده، تلمباری از همین "گذشته"هایی است که نگذشته.

#گذشته

#آینده

"دوست داشتن مثل یک رود است؛ جریان دارد تا همیشه. تا همیشه که نه، تا وقتی او باشد، یا خیال او. اگر نباشد، رد آن رود در قلب آدمی می ماند. وای اگر رد رود عشق کسی در دل آدمی بماند..."

برشی از کتاب...

دوست داشتم این هم برشی از یک کتاب معروف بود. که همه آن را بخوانند. اما، خب نیست دیگر، مثل خیلی دیگر از "دوست داشتم"هایم. مثل رودی که...

#کتاب

#دوست_داشتن

#رود